About Me/Om Mig

 

This is me ages ago:-) The picture is from about 1956, I was 2 years.

The cats name was Pedro, he lived in Stockholm with a relative to my mum. We used to visit them 2 times annually. I loooved Pedro:-)

 

Detta är jag för länge sedan. Bilden är från ungefär 1956, jag var 2 år.

Katten hette Pedro och bodde i Stockholm hos en släkting till min mor.

Vi brukade hälsa på ett par gånger om året. Jag älskade Pedro:-)

 

 

Osskar and me tired/Osskar och jag trötta.

The years went by, this picture is from 2001 and I finally had my first Maine Coon. AristoCoon's Silverado (Osskar) ns24 moved in 1999. Soon he had company of some moore Maine Coons:-)

You do know they are addictive? ;-)

 

Åren gick, bilden är från 2001 och jag hade till slut fått min första Maine Coon. AristoCoon's Silverado (Osskar) ns24 flyttade in 1999. Snart fick han sällskap av några fler Maine Cooner:-)

Du vet väl att dom är beroendeframkallande? ;-)

 

Mattias

 

Of course other things happened between 1954-1999. A few days before Christmas 1977 I had the finest Christmaspresent(and birthdaypresent ever: My son Mattias:-) He is my joy and pride in life. One thing is sad: he choosed to live in Australia. But we have close contact by e-mail and phone:-)

 

Det hände ju förstås andra saker mellan 1954-1999. Några dagar före julen 1977 fick jag den finaste julklapp (och födelsedagspresent) någonsin: Min son Mattias:-) Han är min stolthet och glädje i livet. En sak är lite tråkig: han valde att bo i Australien. Men vi har tät kontakt via e-post och telefon:-)